Aktor, kabareciarz, prezenter, prowadzący imprezy – Tomasz Jachimek